Již 120 tun tuků přiteklo letos na českobudějovickou čistírnu odpadních vod. Pro představu, takové množství odpovídá téměř půl milionu kostek másla. Na další dávku se vodohospodáři připravují v období vánočních svátků, kdy tradičně zaznamenávají vyšší výskyt tuků v kanalizaci a následně pak na čistírnách odpadních vod.

REKLAMA

Potravinářské tuky a oleje z přípravy tradiční štědrovečerní hostiny, které lidé často vylévají do dřezů či toaletních mís, přitom mohou způsobit v kanalizačním systému závažné problémy. V Českých Budějovicích se tento problém týká především míst s velkou hustotou obyvatel, tedy sídlišť.

„Po ochlazení tuků v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují další nečistoty. Tím dochází k ucpávání kanalizace a k haváriím kanalizačních čerpacích stanic. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají na mastné kyseliny, které pak následně zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí,“ říká mluvčí společnosti ČEVAK, provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí, Jitka Kramářová.

V kanalizaci tuk a olej po smísení s jinými nečistotami vytváří tuhé nánosy, které brání volnému průtoku, a musí být proto velmi nákladně odstraňovány. S ještě většími náklady je spojena likvidace tuků, které přitečou na čistírny odpadních vod. Vloni jich jen o Vánocích přiteklo na budějovickou čistírnu okolo devíti tun.

Nejen proto zahájila v letošním roce společnost ČEVAK výukový program DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří. Jeho cílem je poučit veřejnost, že toaleta není odpadkový koš. Na speciálních výukových hodinách se děti dozvědí nejen, jak správně zacházet s použitými oleji a tuky z domácností, ale i dalšími látkami a předměty, které často končí v toaletách a dřezech. Informace o projektu najdou zájemci na www.doodpadu.cz.

„Odpovědné chování k životnímu prostředí je věcí nás všech. Věříme, že k osvětě v nakládání s odpady napomáhá i náš projekt DOODPADU. Pro představu, za celý rok 2013 jsme na budějovické čistírně likvidovali téměř 150 tun tuků, letos v polovině prosince to zatím bylo o 30 tun méně. Rozhodující však budou právě Vánoce,“ řekl technický ředitel společnosti ČEVAK Jiří Lipold.


Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

Úspory energie sledujte na EnergyTV

REKLAMA