duchodceSpecializované oddělení pro pacienty trpící Alzheimerovou nemocí bude od července fungovat v Domově pro seniory Rybniční ve Strakonicích. Agenturu Mediafax o tom informovala mluvčí města Irena Malotová.

Půjde o oddělení pro lidi trpícími psychickým postižením spojeným se stářím, především s Alzheimerovou nemocí.

“Bude to celkem 16 lůžek ve zvláštním režimu, tedy s naprostou čtyřiadvacetihodinovou péčí a se zvýšeným dozorem. Tito lidé potřebují zcela jinou péči než běžní senioři, kteří jsou zdraví, proto přibudou čtyři noví pracovníci, kteří se o klienty budou starat,“ uvedla vedoucí domova seniorů Magdalena Klečková.

Potřebu vybudovat takové oddělení pocítilo město zhruba před rokem, kdy začalo přibývat žádostí o umístění seniorů trpící těmito druhy onemocnění. Běžné seniorské domy jim však nebyly schopny potřebnou péči poskytnout.

“V prosinci zastupitelé schválili rozšíření zřizovací listiny a pak následovala žádost o registraci sociální služby na krajském úřadě. V dubnu registrace nabyla právní moci, čili může začít fungovat,“ uvedla mluvčí radnice Malotová.

Kapacita oddělení bude od začátku provozu naplněna.. „Už nyní víme, že hned v červenci budou všechna lůžka obsazena. Lidí s těmito problémy je stále více,“ dodala Klečková.

O přijetí žadatelů do oddělení určené lidem s Alzheimerem a obdobnými nemocemi schvaluje příslušná komise města. Přednost mají již stávající klienti domovů seniorů Rybniční a Lidická. Až po nich mohou být přijímáni další žadatelé s bydlištěm ve spádové oblasti Strakonic a okolí.

Na jihu Čech je aktuálně minimum zařízení, která se specializují na tuto klientelu. Kromě krajských ústavů na Dobré Vodě u Českých Budějovic a v Chotovinách u Tábora je to jen městské zařízení v Českých Budějovicích. Zde má do roka vzniknout ještě další oddělené pro zhruba 20 klientů. Žádostí u umístnění nemocných přitom evidují města a obce stovky.

Alzheimerova choroba je nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k nevratným změnám, úbytku mozkových buněk a funkcí mozku jako je reálné myšlení, zmatenost, problémy s pamětí. Takto nemocní lidé si pamatují zážitky staré desítky let, ovšem realita je jim vzdálena. Je nejčastější příčinou demence. Zatímco před lety to bývalo onemocnění většinou sedmdesáti, osmdesátiletých a starších, nyní nejsou výjimkou lidé po dosažení čtyřicátého roku věku. Nemoc nelze léčit, pouze ji při včasném diagnostikování zpomalit.

zdroj: MEDIAFAX