lebka 01Ostatky celkem 39 členů šlechtického rodu Rožmberků, včetně Petra Voka, obsahuje hrobka v klášteře ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku. Potvrdil to archeologický výzkum, na němž se podíleli odborníci z Akademie věd ČR, Národního památkového ústavu i Krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Kromě slavného člena rodu Petra Voka z Rožmberka je v kryptě pohřbeno i dalších 38 členů rodu.

REKLAMA

“Hrobka byla původně výrazně větší, než jak vykazují současné prostory. Původní dno hrobky v současné době zakrývá zemina a také ostatky z rozhrnutých hrobů předků Petra Voka,“ řekl v pátek novinářům Jiří Šindelář z občanského sdružení Naše historie.

Odborníkům se tak potvrdily domněnky z písemných dokumentů, že na jednom místě byly pochováno na čtyři desítky Rožmberků.

“Nyní má hrobka rozměry 5,3 metru na délku, 2,4 metru na šířku a zhruba 1,4 metru na výšku. Původní rozměry byly odlišné. Délka zůstala stejná, ale rozměr šířky činil tři metry a výška byla 2,7 metru," uvedl Šindelář.

Vědci průzkum provedli 4. listopadu a do té doby nebylo zcela jisté, jestli jsou všechny ostatky rodu na stejném místě, jako poslední Rožmberk Petr Vok.

“Tehdy se to dělalo běžně tak, že když se pohřebiště postupně plnilo těly pochovaných, ostatky byly rozhrnuty, aby vzniklo místo pro další členy šlechtického rodu. Tím se zmenšila výška hrobky,“ vysvětlil Šindelář.

Člen rodu Petr Vok je pohřben v cínové rakvi, která je dosud poměrně dobře zachována. Na místě je ještě jedna podobná.

“Tam ale přesně nevíme, kdo v ní byl pohřben. Není vyloučeno, že by se mohlo jednat o manželku Viléma z Rožmberka Žofii Braniborskou,“ dodal Jiří Šindelář z občanského sdružení Naše historie.

Částečný průzkum rožmberské hrobky uvnitř baziliky cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě prováděli archeologové už před dvěma lety. Tehdy právě přišli na rakev Petra Voka a druhou cínovou, s dosud neznámým tělem.

Petr Vok byl posledním Rožmberkem a zemřel 5. listopadu 1611. Archeologové na víku jeho cínové rakve při výzkumu objevili také dámský zlatý prsten. Na Vokovu rakev se zřejmě dostal tak, že se rakev šlechtičky rozpadla. "Snad shodou náhod prsten zůstal ležet na místě, kde má pravděpodobně Petr Vok pravou ruku," dodal Šindelář.

Archeologové výzkum prováděli speciální sondou a s pomocí kamery, která velmi detailně zabírala interiér hrobky. Dovnitř bylo také pomocí sond zavedeno speciální zařízení, které po dobu jednoho roku bude měřit vlhkost a celkové změny mikroklimatu v pohřební komoře. Poté budou všechny získané informace vyhodnoceny. Výsledky by měly pomoci k lepší péči a ochraně historické památky, která je jednou z nejcennějších v Česku.

ZDROJ: MEDIAFAX


Vysočina plná novinek a aktuálních informací

Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Úspory energie sledujte na EnergyTV