urad praceMíra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji dosáhla v dubnu 6,8 % a bez práce je přes 30 tisíc lidí. Nejvyšší nezaměstnanost je v okrese Český Krumlov, kde dosahuje téměř deseti procent. Zlepšit šance na trhu práce pomáhá lidem z kraje i projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Tolik žádanou praxi v oboru díky němu mohli získat například absolventi, lidé na a po rodičovské dovolené nebo dlouhodobě nezaměstnaní.

O projekt je enormní zájem – za téměř dva roky fungování se do něj zaregistrovalo přes 35 500 zájemců o stáž a téměř 10 000 poskytovatelů. Přímo v Jihočeském kraji je evidováno 3 144 zájemců o stáž a 1 389 firem. Zahájeno bylo už 227 stáží (v celé ČR 6 181 stáží).

REKLAMA

Poskytovatelé mohli díky projektu nalézt vhodné zaměstnance a „vyzkoušet“ si je v reálu, byly jim proplaceny fixní náklady na stáž. V průměru se 40 % stážistů osvědčilo a poskytovatel jim nabídl další spolupráci.  
 
„Velký zájem o stáže překonal naše očekávání. Jsme proto velmi rádi, že nám rozpočtové možnosti dovolily realizovat více stáží, než je deklarovaných pět tisíc. Dle našich odhadů jich uskutečníme více než šest tisíc,“ uvedla Kateřina Šímová, hlavní manažerka projektu.

Aktuálně se již nelze na stáže hlásit, ale připravuje se navazující projekt, který by měl být odstartován v létě 2014.

Stážistka Kateřina: Po studiu si zvykám na pracovní režim

Se svými zkušenostmi ze stáže se podělila Kateřina Zadinová. Původně je z Děčína, sedm let ale studovala v Českých Budějovicích. A zatím se zdá, že se tu usadí i po studiích, našla si totiž zajímavou stáž v Biologickém centru Akademie věd ČR.

„Po ukončení vysoké školy jsem neměla žádné vyhlídky na zaměstnání, proto jsem se rozhodla zapojit do projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí,“ říká Kateřina, která je aktuálně na stáži v analytické laboratoři hydrobiologického ústavu. „Stáž mi pomohla se lépe zorientovat v prostředí laboratoře, se kterým jsem zatím neměla zkušenosti. Také si po studiu zvykám na nový režim,“ dodává s tím, že se například učí pracovat s laboratorními přístroji a seznamuje s pravidly pro práci v laboratoři.

Zatímco Kateřina si doplňuje školní teoretické znalosti o poznatky z praxe, pro poskytovatele stáže je projekt šancí zaškolit si případného budoucího zaměstnance a také získat pohled na svou činnost novýma očima.

„Stážistka se nám velmi osvědčila, ke svým úkolům přistupuje aktivně a je vidět, že oceňuje příležitost zapojit se do výzkumu. Budeme se snažit po skončení stáže najít mzdové prostředky, aby u nás mohla zůstat, případně ji rádi doporučíme na jiné pracoviště Biologického centra AV,“ popisuje Ivana Makovičková z personálního úseku BC AV ČR. Podle jejího názoru lze projekt doporučit i dalším firmám, a pokud bude projekt pokračovat, chtěli by nabídnout více pozic nejen ve vědě a výzkumu, ale třeba také na administrativních pozicích jako je projektový management nebo účetnictví.

Stážisté se přitom nemusí obávat, že by i na odbornější pozice nestačili – po celou dobu je jim k dispozici mentor, který jim pomáhá se s  prostředím firmy a úkoly seznámit. „Velkým přínosem je to, že mohu pracovat pod vedením zkušeného vědce, RNDr. Jakuba Borovce, PhD., který mi umožňuje účastnit se i terénních odběrů vzorků, což je součástí vědecké práce,“ uvádí jeden z příkladů spolupráce Kateřina.

Její největší obavou před nástupem byly finance – jako stážistka nepobírá mzdu, dostává pouze stravenky. „Zatím se to dá zvládnout,“ shrnuje svou zkušenost i z tohoto praktického pohledu s tím, že projekt je pro ni dobrou zkušeností a investicí do další kariéry. „I v případě, že by se mi nepodařilo na tomto pracovišti setrvat, mám cennou praxi, díky které věřím, že se mi podaří snáze získat zaměstnání v mém oboru,“ uzavírá.


 

Úspory energie sledujte na EnergyTV

Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací