OTAZNIKY hotnews

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

PRÁVĚ VYSÍLÁME – SLEDUJTE ŽIVĚ TELEVIZNÍ STANICI i-Vysočina.cz – INFORMUJEME O VŠEM  

Krajský soud v Brně dne 21. února vydal usnesení, jímž vzal na vědomí splnění reorganizačního plánu jihlavské společnosti Motorpal. Formálně tak ukončil období, kdy firma procházela finanční restrukturalizací v rámci insolvenčního řízení. Motorpal tedy opět funguje ve standardním režimu.

„Z výsledku celého případu máme obrovskou radost. Je to velký úspěch jak pro Motorpal a jeho věřitele, tak pro českou ekonomiku. Náš tým prošel s Motorpalem dlouhou cestu a jsme přesvědčeni, že firma má velký potenciál a proces restrukturalizace jí dodal významný impuls pro další rozvoj. Případ je pro nás významný i z hlediska právního. Věřím, že poslouží do budoucna jako precedent a vytvoří větší prostor pro využití předbalených reorganizací v praxi,“ řekl partner a vedoucí týmu restrukturalizací a insolvencí pražské kanceláře Dentons Jiří Tomola.

REKLAMA

Případ je v mnoha ohledech unikátní:

  • Po mnoha letech jde o první úspěšnou tzv. předjednanou reorganizaci v Čechách podpořenou ze strany bankovních věřitelů.
  • Použité řešení vyváženě zohledňuje zájmy věřitelů i samotné firmy. Pohledávky zajištěných (bankovních) věřitelů byly restrukturalizovány a jejich uspokojení je rozloženo v čase. Uspokojení nezajištěných věřitelů se bude pohybovat minimálně na úrovni 12,5 procenta. (V případě, že by Motorpal řešil svůj úpadek konkursem, byla by hodnota uspokojení nezajištěných věřitelů nulová.)
  • Jde také o vůbec první firemní reorganizaci, která řeší otázky režimu DPH v reorganizaci a problémy vyplývající z nekonzistence insolvenčního zákona a daňových předpisů.
  • Konečně, případ má velmi silný soudní prvek, kdy cesta k reorganizaci byla otevřena až v řízení před Ústavním soudem ČR.

Komplikovaný průběh případu a jeho komplexnost si vyžádaly spolupráci odborníků z několika oblastí práva: insolvenční právo a restrukturalizace, bankovnictví a finance, právo společností, sporná agenda a poradenství v oblasti daní.

Tým Dentons pod vedením partnera Jiřího Tomoly tvořili: counsel Juraj Alexander (který v průběhu transakce opustil firmu), advokáti Václav Žalud, Martin Froněk a advokátní koncipienti Vojtěch Novák, Katarína Kucharovičová a Jan Králíček.

Shrnutí případu

Dne 15. ledna 2016 podal Motorpal ke Krajskému soudu v Brně návrh na zahájení insolvenčního řízení spolu s reorganizačním plánem. Tento postup si společnost v rámci tzv. předjednané reorganizace dojednala s financujícími bankami a dalšími věřiteli. Krajský soud v Brně se přesto návrhem nezabýval a poslal tak společnost do úpadku. Následovala stížnost k Ústavnímu soudu, který v dubnu uložil insolvenčnímu soudu povinnost o návrhu rozhodnout. 16. září 2016 věřitelé u Krajského soudu v Brně schválili navržený reorganizační plán. 16. září 2016 Krajský soud v Brně toto rozhodnutí potvrdil. Následovala vlastní reorganizace. Reorganizační plán byl splněn na začátku roku 2017. 21. února 2017 vydal Krajský soud v Brně usnesení, jímž vzal splnění reorganizačního plánu společnosti Motorpal na vědomí. Stále pokračují incidenční spory o platnost některých pohledávek (např. spor s finančním úřadem).

Další fakta

V rámci reorganizace Motorpalu se vyřešily pohledávky za více než 900 milionů korun, z nichž většinu (482 milionů korun) představovaly bankovní úvěry (syndikát Commerzbank a České spořitelny). Insolvenční správce Lee Louda již vyplatil věřitelům v tzv. hlavním rozvrhu finanční prostředky ve výši 8,27 procent z hodnoty jejich pohledávky.

K dalšímu uspokojení věřitelů ve výši dalších až 6,6 procent hodnoty jejich pohledávek by mělo dojít po skončení zmíněných incidenčních sporů. Insolvenční správce má nyní tyto prostředky uloženy na svém účtu jako rezervu. V případě úspěchu ve výše uvedených sporech dosáhne celkové uspokojení věřitelů původně přepokládané výše až 14,87 procent.

REKLAMA