REKLAMA

rozmerk_1Už pouze několik dní, do 29.6. , bude na výstavě „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze k vidění jedinečná památka – ilustrovaný rukopis oslavné básně na rožmberský rod – Rosa Rosensis (Růže rožmberská).

Dramatickou báseň „Rosa Rosensis“ napsal nizozemský humanista, filolog a básník Jakub Canter (1469–1539) v roce 1497 během svého pobytu na rožmberském dvoře v Českém Krumlově. Děj básně se odehrává kdesi v idealizovaném Řecku a v žertovném a překvapivě eroticky podbarveném tónu vypráví příběh o nenaplněné lásce mladíka Eutycha ke královské dceři Kalliroé. V milostné zápletce i v dialozích královských rodičů hraje důležitou úlohu bohyně lásky Venuše, od níž  básník posléze odvíjí příběh o božském původu Rožmberků:  Bohyně povstala z  mořské pěny, z níž se také  zrodily bílé růže, když vystoupila z moře na pobřeží Kypru. Bílý květ darovala svému lidskému milenci Anchísovi a ten jej přijal za svůj znak. Z lásky mezi Venuší a Anchísem se narodil hrdina Aeneás, kterého v boji u trójských hradeb Venuše vlastní rukou uchránila před zásahem kopím. Byla přitom ale zraněna, její družky jí krvácející ránu ošetřily bílými růžemi a ty se přitom zbarvily božskou krví. Rudý květ převzal Aeneás na svůj štít a pole přitom ponechal bílé na památku prvotní rodové květiny. Červená růže poté zůstala i v erbu římských Orsiniů, Aeneových potomků a od nich ji převzali Rožmberkové.  

rozmerk_2
Jakub Canter ve svých verších spojil Rožmberky s římskými Orsinii i jejich domnělými antickými předky a současně oslavil rožmberskou růži jako symbol lásky posvěcené božskou krví. Básnická fikce o božském původu Rožmberků  ve své době posilovala prestiž prvního aristokratického rodu v Českém království a dodnes neztratila nic ze svého poetického kouzla.

Jediný známý rukopis básně zapůjčila pro rožmberskou výstavu Národní knihovna. Z klimatických důvodů může být ale originál vystaven pouze na omezenou dobu do 29.6. Poté bude na výstavě nahrazen kopií.  

Více na www.rozmberskyrok.cz

Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami představuje podstatné momenty dějin rodu Rožmberků a poprvé v historii na jednom místě shromažďuje reprezentativní soubor přibližně 700 uměleckých děl a historických dokumentů připomínajících rožmberské kulturní dědictví. Exponáty jsou zapůjčeny od téměř 70 partnerů, státních institucí, církve i soukromých sběratelů. Výstavu pořádá Národní památkový ústav, spolupořadateli jsou Národní galerie v Praze a Senát Parlamentu ČR.  Na výstavě si návštěvníci prohlédnou významná umělecká díla, předměty denní potřeby, mince, knihy, hudební nástroje, zbraně, vědecké pomůcky, archivní písemné dokumenty, archeologické památky a řadu dalších artefaktů spjatých s Rožmberky a jejich dobou.

Výstava zavede návštěvníka do časového období středověku až raného novověku. 6. 11. 1611 zemřel na zámku v Třeboni Petr Vok, poslední mužský potomek proslulého rodu Rožmberků, a právě v roce 2011 si připomínáme výročí 400 let od této události. Rožmberské kulturní dědictví jako celek představuje podstatnou a neopominutelnou součást identity a historické paměti českých zemí.

Výstava se koná od 19. do 20. srpna 2011 ve Valdštejnské jízdárně v Praze a je otevřena denně od 10 do 20.00 hodin. Ceny vstupného: dospělí 150,- Kč, zlevněné: 80,- Kč, rodinné: 350,- Kč.
REKLAMA