jhradecKromě klasických prohlídek čekají na návštěvníky na jihočeských hradech, zámcích a klášteru Zlatá Koruna také rozmanité výstavy. Největší koncentrace výstavních prezentací je na v Nových Hradech, další je možné zhlédnout také na zámcích v Českém Krumlově, Hluboké, Jindřichově Hradci, Kratochvíli a Třeboni nebo na hradech Landštejn, Rožmberk a Zvíkov. Český Krumlov
Již od začátku dubna mohou návštěvníci Českého Krumlova zhlédnout v Mincovně výstavu grafik k výročí 200 let od úmrtí kněžny Pauliny ze Schwarzenbergu. Kněžna Paulina byla velmi nadějná umělkyně, ještě za svého života vydala dva sešity leptů převážně českých krajin. Podle nich byly v Paříži dekorovány talíře, z nichž některé kněžna kolorovala sama. Tragicky zemřela v Paříži během požáru v roce 1810 ve věku pouhých 36 let.

Hluboká
„Výstavou Ohrožené památky jižních Čech jsme chtěli upozornit na některé z nejvíce ohrožených objektů a upozornit na zanikající hodnoty, které jsou ve své jedinečnosti nenahraditelné,“ představil záměr projektu PhDr. Pavel Hájek z NPÚ v Českých Budějovicích. Od začátku července do 13. srpna je možné si putovní výstavu prohlédnout ve vstupním prostoru u pokladen na zámku Hluboká. Poté panely poputují na zámek Skalice v Bohumilicích, a první zářijový víkend si je budou moci prohlédnout lidé na faře v Jiníně. Od 1. října do konce roku budou panely instalovány v galerii hradu Rožmberk.

Jindřichův Hradec
V zámecké galerii na II. nádvoří zámku Jindřichův Hradec vystavuje výtvarný umělec Ivan Ouhel. Zájemci si zde mohou prohlédnout nová díla jedné z nejvýraznějších osobností českého malířství.
Nově od letošního června je v zámecké bráně při vstupu na 1. nádvoří otevřeno vojenské muzeum. Expozice pojednávají o čs. předválečné armádě z let 1918 až 1938 a věnují se zejména období zářijové mobilizace 1938. Součástí je výstavka věnovaná dětem, které si mohou přímo vyzkoušet např. uniformu, přilby, plynové masky a podobně, nebo se vyfotografovat se zbraněmi. Muzeum je otevřeno od června do září.

Kratochvíle

Výstava uměleckých fotografií s názvem V proudech zapomnění  autorů Alessandra Cevasco a Davide Marino inspirovaná italským prostředím je k vidění ve věži nad vstupní branou.  Výstavu fotografií je možné navštívit do 28.8.

Landštejn

Od dubna mohou návštěvníci hradu Landštejn zhlédnout zmodernizovanou archeologickou expozici, která prezentuje nálezy, které byly při četných výzkumech na hradě objeveny. „Výstavní síň byla vylepšena o novou dlážděnou podlahu, moderní vitríny a obrazovku, na které bude probíhat krátká prezentace o archeologických výzkumech hradu,“ doplnila Mgr. Zdeňka Prokešová, archeoložka NPÚ.

Nové Hrady
Ve výstavní síni je možné si znovu prohlédnout několik vybraných panelů z výstavy 20 let památkové péče a to až do konce září. Výstava byla představena v loňském roce v rámci Dnů evropského dědictví. Na jednotlivých panelech jsou prezentovány nejvýznamnější restaurátorské a stavební projekty na veřejně přístupných hradech, zámcích a klášteře Zlatá Koruna, které se uskutečnily během posledních 20 let.
Velká část panelů je věnována areálu hradu a zámku Český Krumlov, který získal za obnovu fasád Horního hradu a za projekt restaurování a prezentace sbírek zámeckého barokního divadla dvě ceny Europa Nostra. Na dalších panelech se mohou návštěvníci dozvědět více např. o opravách vodního příkopu zámku Kratochvíle nebo fasády a interiéry zámků Červená Lhota a Dačice, hradního příkopu v Nových hradech a mnoha dalších.

V druhé části výstavní síně se prezentuje výstava, která naopak zaujme hlavně děti. Ve vitrínách se mohou kochat téměř 750 kusy ořezávátek na tužky ze soukromé sbírky Ireny Chmelíkové. Výstava je  instalována do konce září a je volně přístupná.

Ve výstavní galerii hradu si mohou návštěvníci od 9.8. do 31.8.prohlédnout výtvarné práce Vladislavy Zítové – Jiráskové s názvem Paralelní světy.

Rožmberk
Návštěvníci hradu Rožmberk mohou v jeho galerii obdivovat nerosty ze sbírek Luďka Běhounka, Jana Šikuty a Pavla Ptáčka. Výstava s názvem  Minerály a kameny nejen z jižních Čech bude na hradě instalována až do konce srpna.

Třeboň
N zámku v Třeboni vystavuje svoje výtvarné práce malíř Petr Ettler, výtvarné práce jsou umístěny v zámecké galerii do 14. srpna.
„Právě připravujeme výstavu na téma historické čalounění v prostorách zámecké galerie,“ prozradil kastelán zámku Třeboň Ing. Pavel Hofman. Její podtitul zní „Co se skrývá pod sametem a hedvábím“ a přibližuje historii čalounického řemesla na ukázkách z českých hradů a zámků z doby od 16. do počátku 20. století. „Mezi nejzajímavější exponáty bude patřit zajisté i přenosný císařský trůn,“ doplnil Pavel Hofman. Výstava potrvá od 21. srpna do 3.října.

Zlatá Koruna
Po dlouhé době se v prostoru křížové chodby zlatokorunského kláštera objeví výstava obrazů. Malíř Karel Hrubý vytvořil sérii abstraktních obrazů inspirovanou životem svatého Bernarda. „Původně se na stěnách Křížové chodby nalézalo 22 barokních obrazů, které právě znázorňovali etapy života svatého Bernarda, zakladatele cisterciáckého řádu,“ prozradila kastelánka kláštera Bc. Věra Machová. Část výstavy návštěvníci si mohou prohlédnout do konce října v rámci I. prohlídkové trasy, ostatní obrazy zejména velkoformátová plátna jsou k vidění ve sklepeních v bývalém opatství, které jsou volně přístupné v době otevírací doby kláštera. „Karel Hrubeš se dlouhodobě zabývá restaurováním prostorů Zlaté Koruny, návštěvníci ho například mohli spatřit přímo při práci na obnově křížové chodby,“ doplnila Věra Machová.

Zvíkov
Od 6. srpna do 30.října je možné navštívit během prohlídky Královského paláce na hradě Zvíkov také výstavu  linorytů a kreseb s názvem Tváře políbené múzou. Jejich autor grafik a kreslíř Pavel Piekar na nich ztvárnil portréty českých umělců zejména technikou barevného linorytu.  

Více informací na www.npu-cb.eu
REKLAMA