vok_petr_rozmberkV roce 2011 uplyne 400 let od úmrtí posledního mužského potomka nejvýznamnějšího šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka. Po celý rok budou odkaz tohoto rodu připomínat dvě velké výstavy v Praze, rožmberské expozice muzeí zřizovaných Jihočeským krajem, slavnosti jihočeských města a obcí či divadelní představení ze života Rožmberků.

Projekt Rožmberský rok 2011 byl iniciován Národním památkovým ústavem jako správcem někdejších rožmberských rezidencí - hradu Rožmberk a zámků v Českém Krumlově, v Třeboni a na Kratochvíli za účelem připomenutí tohoto významného rodu. Partnerem a spoluorganizátorem projektu je Jihočeský kraj, dále se podílejí významné instituce, jako je Správa Pražského hradu, obce, církve a řada privátních subjektů.

REKLAMA

„Cílem projektu je představit veřejnosti v širokých souvislostech historickou úlohu i kulturní dílo rodu Rožmberků a ozřejmit hlavní rysy tohoto dědictví až do současné doby. Věříme, že projekt podpoří cestovní ruch v Jihočeském kraji a zájem návštěvníků o památky,“ říká hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Harmonický akord Rožmberského roku 2011 se skládá ze tří tónů. První tón akordu rozezní výstava nazvaná Rok růže, která bude v prosinci tohoto roku zahájená v Rožmberském paláci na Pražském hradu a potrvá do konce roku 2011. „Její hlavní část bude tvořit historie rodu Rožmberků, zachycená v dobových dokumentech, literárních textech a velkoformátových fotografiích představujících hlavní místa a sídla spjatá s tímto rodem. Genealogii rodu představí obrazy a dobové portréty v improvizované obrazárně,“ upřesnil hejtman Zimola. Výstavu doplní v přilehlém kinosále projekce reportážních snímků a filmů s historickou tématikou spjatou s rodem Rožmberků. Návštěvníky, které uvítá sám Petr Vok, vrátí do rožmberských časů jak replika dobových šatů, které si budou moci na vlastním těle vyzkoušet, tak pohled pod rožmberské jídelny či poslech dobové hudby.

Atraktivitu jihočeského regionu přiblíží expozice v informačním centru. „Zde zájemci získají informace o tipech na výlet do Jihočeského kraje, ale také pamětní minci, rožmberský cestovní pas a kalendář kulturních akcí. Všechny tyto předměty vznikly právě na podporu projektu Rožmberský rok. Například mince bude sloužit jako slevový kupón na vstupné na některé rožmberské hrady a zámky,“ zdůraznil hejtman Zimola dopad výstavy na cestovní ruch v regionu. Slevové kupóny jsou také součástí rožmberského nástěnného kalendáře na rok 2011.

Druhým tónem velkého formátu Rožmberského roku 2011 je výstava, kterou ve Valdštejnské jízdárně v Praze otevře v květnu příštího roku Národní památkový ústav ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi. Výstava nazvaná „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“, je srovnatelná s již uskutečněnými výstavami Rudolf II. a Praha, Karel IV. – Císař z boží milosti nebo Albrecht z Valdštejna a jeho doba.
Jejím cílem je shromáždit reprezentativní a ilustrativní soubor artefaktů, spjatých s rožmberským kulturním dědictvím. „Jedná se o vůbec první příležitost, kdy budou významné artefakty spjaté s historií rodu Rožmberků shromážděny na jediném místě,“ vyzdvihl význam výstavy ředitel Národního památkového ústavu Petr Pavelec s tím, že se jedná o zapůjčení tak vzácných artefaktů jako jsou díla Mistra Třeboňského oltáře nebo Kříž Záviše z Falkenštejna, který se stal nedávno národní kulturní památkou. Záštitu nad výstavou přislíbil převzít předseda Senátu ČR. K výstavě připravuje Národní památkový ústav ve spolupráci s Akademií věd České republiky výstavní katalog, jehož vědeckým garantem je místopředseda AVČR prof. Jaroslav Pánek.

Jak výstava na Pražském hradě, tak výstava ve Valdštejnské jízdárně budou během roku obměňovány, tak aby mohly být navštíveny i opakovaně.

Poslední tón rožmberské harmonie stvrdí aktivity Jihočeským krajem zřizovaných organizací v oblasti kultury, především pak muzeí a 50 dalších slavností, kulturních a vzdělávacích projektů, které Jihočeský kraj podpořil v rámci grantového programu třemi miliony korun. Národní památkový ústav dále připravuje modifikaci prohlídkových tras na někdejších rožmberských rezidencích – Rožmberk, Český Krumlov, Třeboň, Kratochvíle a Nové hrady.

C:\Users\kozeluhova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\JGSUFOQH\npu_barva.tifI:\_sdileni\KHEJ\vzv\Znaky, prapory, loga+CV's\Znak+logo JK\Loga Jiskrová\jihocesky kraj-barevne.png

 

 

 

 

 

 

 

 


Rod Rožmberků se v roce 2011 vrátí na jih Čech

 

V roce 2011 uplyne 400 let od úmrtí posledního mužského potomka nejvýznamnějšího šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka. Po celý rok budou odkaz tohoto rodu připomínat dvě velké výstavy v Praze, rožmberské expozice muzeí zřizovaných Jihočeským krajem, slavnosti jihočeských města a obcí či divadelní představení ze života Rožmberků.

Projekt Rožmberský rok 2011 byl iniciován Národním památkovým ústavem jako správcem někdejších rožmberských rezidencí - hradu Rožmberk a zámků v Českém Krumlově, v Třeboni a na Kratochvíli za účelem připomenutí tohoto významného rodu. Partnerem a spoluorganizátorem projektu je Jihočeský kraj, dále se podílejí významné instituce, jako je Správa Pražského hradu, obce, církve a řada privátních subjektů. 

„Cílem projektu je představit veřejnosti v širokých souvislostech historickou úlohu i kulturní dílo rodu Rožmberků a ozřejmit hlavní rysy tohoto dědictví až do současné doby. Věříme, že projekt podpoří cestovní ruch v Jihočeském kraji a zájem návštěvníků o památky,“ říká hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Harmonický akord Rožmberského roku 2011 se skládá ze tří tónů. První tón akordu rozezní výstava nazvaná Rok růže, která bude v prosinci tohoto roku zahájená v Rožmberském paláci na Pražském hradu a potrvá do konce roku 2011. „Její hlavní část bude tvořit historie rodu Rožmberků, zachycená v dobových dokumentech, literárních textech a velkoformátových fotografiích představujících hlavní místa a sídla spjatá s tímto rodem. Genealogii rodu představí obrazy a dobové portréty v improvizované obrazárně,“ upřesnil hejtman Zimola. Výstavu doplní v přilehlém kinosále projekce reportážních snímků a filmů s historickou tématikou spjatou s rodem Rožmberků. Návštěvníky, které uvítá sám Petr Vok, vrátí do rožmberských časů jak replika dobových šatů, které si budou moci na vlastním těle vyzkoušet, tak pohled pod rožmberské jídelny či poslech dobové hudby.

Atraktivitu jihočeského regionu přiblíží expozice v informačním centru. „Zde zájemci získají informace o tipech na výlet do Jihočeského kraje, ale také pamětní minci, rožmberský cestovní pas a kalendář kulturních akcí. Všechny tyto předměty vznikly právě na podporu projektu Rožmberský rok. Například mince bude sloužit jako slevový kupón na vstupné na některé rožmberské hrady a zámky,“ zdůraznil hejtman Zimola dopad výstavy na cestovní ruch v regionu. Slevové kupóny jsou také součástí rožmberského nástěnného kalendáře na rok 2011.

Druhým tónem velkého formátu Rožmberského roku 2011 je výstava, kterou ve Valdštejnské jízdárně v Praze otevře v květnu příštího roku Národní památkový ústav ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi. Výstava nazvaná „Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“, je srovnatelná s již uskutečněnými výstavami Rudolf II. a Praha, Karel IV. – Císař z boží milosti nebo Albrecht z Valdštejna a jeho doba.

Jejím cílem je shromáždit reprezentativní a ilustrativní soubor artefaktů, spjatých s rožmberským kulturním dědictvím. „Jedná se o vůbec první příležitost, kdy budou významné artefakty spjaté s historií rodu Rožmberků shromážděny na jediném místě,“ vyzdvihl význam výstavy ředitel Národního památkového ústavu Petr Pavelec s tím, že se jedná o zapůjčení tak vzácných artefaktů jako jsou díla Mistra Třeboňského oltáře nebo Kříž Záviše z Falkenštejna, který se stal nedávno národní kulturní památkou. Záštitu nad výstavou přislíbil převzít předseda Senátu ČR. K výstavě připravuje Národní památkový ústav ve spolupráci s Akademií věd České republiky výstavní katalog, jehož vědeckým garantem je místopředseda AVČR prof. Jaroslav Pánek.

Jak výstava na Pražském hradě, tak výstava ve Valdštejnské jízdárně budou během roku obměňovány, tak aby mohly být navštíveny i opakovaně.

Poslední tón rožmberské harmonie stvrdí aktivity Jihočeským krajem zřizovaných organizací v oblasti kultury, především pak muzeí a 50 dalších slavností, kulturních a vzdělávacích projektů, které Jihočeský kraj podpořil v rámci grantového programu třemi miliony korun. Národní památkový ústav dále připravuje modifikaci prohlídkových tras na někdejších rožmberských rezidencích – Rožmberk, Český Krumlov, Třeboň, Kratochvíle a Nové hrady.

Ucelený přehled kulturních akcí spojených s Rožmberským rokem 2011 zájemci v průběhu celého roku naleznou na informačním webu www.jiznicechy.cz, na webu Národního památkového ústavu www.npu-cb.eu a od ledna 2011 také na www.rozmberskyrok.cz.

Partnery projektu Rožmberský rok jsou média: Mladá fronta Dnes, Český rozhlas a Česká televize.

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA