REKLAMA

Postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a okupace českých zemí nacistickým Německem představí výstava Ve znamení tří deklarací, kterou pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích. Výstava se koná v galerii NPÚ na Senovážném náměstí 6 v Českých Budějovicích od 12. ledna do 28. února 2017, každý všední den od 9 do 16 hodin, vstup je volný. V rámci doprovodného programu se v pondělí 20. února v 16 hodin uskuteční v přednáškovém sále NPÚ v Českých Budějovicích přednáška autora výstavy Zdeňka Hazdry, jejíž součástí bude projekce videodokumentu s vyprávěním pamětníků.

Putovní výstavní projekt připravil Zdeněk Hazdra, historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) společně s kolegyní Ditou Homolovou, rovněž historičkou působící na ÚSTR. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací některých šlechticů na jedné straně a zapojením jiných do protinacistického odboje na straně druhé. Někteří byli nacistickým režimem tvrdě perzekvováni. „Šlechta jako taková stále vyvolává četné a vášnivé diskuse. Proto je mým přáním, aby tento výstavní projekt nejen připomenul statečnost řady osobností pocházejících z aristokratického prostředí, ale především aby poskytl plastický a neideologický pohled na citlivé téma v kontextu jedné z nejtěžších kapitol našich novodobých dějin,“ říká Hazdra.

REKLAMA

slechta v letech nacistickeho ohrozeni

V rámci doprovodného programu se v pondělí 20. února v 16 hodin uskuteční v přednáškovém sále NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích přednáška Zdeňka Hazdry o  postojích šlechtických rodů v předválečných a válečných letech. Její součástí bude projekce videodokumentu, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Účastníci si budou moci vyslechnout vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

Tato putovní výstava se představila veřejnosti již na Novoměstské radnici v Praze, na zámcích Loučeň, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Častolovice, dále v Lomnici u Tišnova, Luhačovicích, Českém Krumlově, Klatovech a Jilemnici. Nyní je možné ji zhlédnout i v Českých Budějovicích.

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 12. ledna 2017 v 16 hodin v galerii NPÚ na Senovážném nám. 6 v Českých Budějovicích.

REKLAMA