cviceni-pozar_vitkuv_hradek_ikoTématem cvičení byl společný zásah jednotek požární ochrany České republiky a Rakouska při požáru v blízkosti státní hranice. Záchrana osob pomocí dýchací techniky a zajištění dostatečného množství hasební látky vody do prostor hradu Vítkův Hrádek, likvidace požáru schodiště a ochozu ve věži hradu a také dálková doprava vody. UVNITŘ ČLÁNKU SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT FOTKY Z HASIČSKÉHO CVIČENÍ!Fiktivní požár vznikl ve stánku s občerstvením na hradním nádvoří, kde došlo ke zkratu na elektrickém spotřebiči a poté nastal požár, který následně zachvátil celý kiosek. Odtud se požár začal šířit na schodiště s vyhlídkovým ochozem, kde byli uvězněni dva turisté. Kastelán hradu zavolal pomocí mobilního telefonu tísňovou linku 112, KOPIS HZS JčK vyhodnocuje zprávu a vysílá na místo jednotky dle poplachového plánu a jelikož je ohrožen lesní porost směrem ke státní hranici žádá o spolupráci jednotky z Rakouska.

 

REKLAMA

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__1

Po příjezdu jednotek požární ochrany následuje průzkum a seznámení se situací. Velení u zásahu přebírá příslušník HZS JčK PS Frymburk, který žádá KOPIS HZS JčK o povolání řídícího důstojníka a informování starostky obce Přední Výtoň. Při příjezdu dalších jednotek je zahájena hasební činnost, která je tvořena položením hadicových dopravních vedení „B“ ze stroje do stroje po přístupové cestě k vysílači, kde jsou umístěny rozdělovače a odtud vedou útočné proudy „C“ na likvidaci požáru dřevěného schodiště hradu a ochranu lesního porostu.

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011_17

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__8

Jednotky z Rakouska provedly za pomoci dýchací techniky záchranu osob z prostor hradu. Dopravní vedení bylo tvořeno od první CAS 25 Š 705, která dojede dle dostupnosti terénu a požární stříkačkou nebo stříkačkami podle převýšení a vzdálenosti na požářiště. Dále je zřízena kyvadlová doprava vody od čerpacího stanoviště z vodní nádrže Lipno.

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__9cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__15
Na praktické provedení výcviku bylo použito vody, jako hasební látky a na imitaci kouře byl použit umělý dým. Během cvičení všichni účastníci používali osobní ochranné pomůcky a dodržovali bezpečnost práce. V průběhu cvičení bylo také zajištěno poskytování ochranných nápojů. Během taktického cvičení bylo použito spojení vlastními radiostanicemi.

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__3cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__4

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__6

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__7

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__10

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__5

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__12cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__14

cviceni-pozar_vitkuv_hradek_15052011__16

REKLAMA