Čistírna odpadních vod v Dačicích vstoupila po rok trvající rekonstrukci do zkušebního provozu. Rekonstrukce se týkala především strojního a technologického vybavení a skončila oproti původnímu plánu o čtyři měsíce dříve.

„Byla nainstalována například nová šneková čerpadla odpadní vody, automatická strojní česle a vystrojení lapáku písku,“ uvedla vedoucí provozní oblasti Východ vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. Olga Štíchová.

REKLAMA

Celkovou obnovou prošlo i provzdušňovací zařízení, čerpadla a shrabovací mosty na aktivačních a dosazovacích nádržích. Novinkou je také nádrž na dávkování síranu železitého, což umožní snížit obsah fosforu ve vypouštěných odpadních vodách. Všechny práce probíhaly za plného provozu čistírny.

„Rekonstrukce stála více než 8,5 milionu korun a byla hrazena z rozpočtu města. Na čistírnu přitékají odpadní vody z Dačic, místních částí Borek a Bílkov a také ze všech průmyslových podniků a provozoven,“ připomenul starosta Dačic Karel Macků.

Původní zařízení i způsob čištění odpadních vod pocházelo z 90. let minulého století a již nestačilo požadavkům na moderní provoz a účinné odstraňování znečištění. Denně na čistírnu, která má kapacitu 9 400 ekvivalentních obyvatel, přitéká okolo 1 500 metrů krychlových odpadní vody.


Jižní Čechy plné novinek a aktuálních informací

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA