jelenMnoho jelenů, kteří zůstávají trvale na území NP Šumava, se dožije velmi vysokého věku. Z několika čelistí uhynulých nebo ulovených jelenů určil Ústav ochrany lesa a myslivosti z Lesnické fakulty v Brně jejich stáří v rozmezí od 18 do 24 let.

U jelena lesního ukládá plán péče Národního parku Šumava (NP) výrazné snížení populační hustoty a zlepšení struktury populace, jde především o dodržení poměru pohlaví a věkové složení. Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, v honitbách NP Šumava se přijímají určitá opatření. Lov zvěře je zde především nástrojem k redukci stavů, není komerční.

Co se týče zlepšení poměru pohlaví, je v NP Šumava omezen lov starších jelenů. Před 15 lety se zastavil na tři roky lov jelenů II. a III. věkové třídy. Poté byl jejich lov povolený, ale jen jedinců, kteří mají členitost paroží do osmeráka. „V současné době je povolený lov vidlicových desateráků této věkové třídy. Za jeden rok se na honební ploše s rozlohou téměř 68 000 hektarů uloví okolo 30 kusů těchto jelenů," sdělil referent sekce Péče o ekosystémy NP Šumava Adam Jirsa.

Na území Národního parku Šumava zimuje okolo tisíce kusů jelení zvěře, z toho je cca 390 jelenů, 420 laní a 200 kolouchů. Během vegetačního období je celkové číslo díky migraci a přírůstu vyšší, zhruba 1500 až 2000 kusů jelení zvěře. Přirozený poměr pohlaví je jedna ku jedné. V průměru posledních pěti let je však o desetinu více laní.

„Nyní proběhl první termín sčítání zvěře, druhý je určený státní správou na 12. března. Cílem je zjistit z přímého pozorování kombinovaného dalšími metodami co nejpřesnější údaje o početnosti zvěře. Ve volné přírodě nelze provést vlastní sečtení na jeden kus, protože se zvěř pohybuje a migruje, přesná čísla získáme v přezimovacích obůrkách,“ řekl Jirsa.

Migrace a pohyb zvěře v NP Šumava se také sleduje pomocí telemetrie, v současné době správci sledují osm jelenů a sedm laní.

Jedním ze způsobů určování věku jelenů je posouzení obrusu chrupu. V tomto případě se udává obvykle nejvyšší věk jelenů 12 let a následuje kategorie 12 plus. První prohlídky čelistí z ulovených nebo uhynulých kusů jelenů z NP Šumava však ukazují na věk daleko vyšší. Pro potvrzení tohoto úsudku dopravili pracovníci ze sekce Péče o ekosystémy NP Šumava tři vybrané čelisti k posouzení věku na Lesnickou fakultu v Brně na Ústav ochrany lesa a myslivosti. Odborným průzkumem šumavských čelistí Mitchelovou metodou se zabýval Jan Dvořák, výsledkem bylo určení věku jelenů na 18, 21 a 24 let.

„Jsme přesvědčeni, že jeleni v národním parku se mohou dožívat vyššího věku, než jeleni v komerčně využívaných honitbách. Dlouhověkost jelenů je ale pravděpodobně individuální záležitostí jako u lidí. Máme několik nálezů i z dalších lokalit. Pokud se podaří provést přesné určení věku a zdokumentování jejich životopisu, budeme o výsledku průzkumu informovat odborníky i veřejnost,“ dodal Adam Jirsa.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA