vodaRozsáhlá modernizace začíná v těchto dnech na úpravně vody ve Vimperku. Technologie úpravny, která byla vybudována v 60. letech minulého století a postupně dále rozšiřována, se již dostala na hranici své životnosti. Proto se vlastník vodohospodářského majetku, město Vimperk, ve spolupráci s provozovatelem, společností ČEVAK a.s., rozhodl technologii kompletně vyměnit. 

 

REKLAMA

„Práce potrvají dva roky. Bylo velmi náročné je zkoordinovat, protože musí probíhat za plného provozu úpravny tak, aby nenarušily dodávku pitné vody k našim odběratelům. V první etapě budeme připravovat na demontáž jednu z usazovacích nádrží,“ řekl vedoucí provozní oblasti Jih Miroslav Ježík. 

Úpravna Vimperk – Brloh je hlavním zdrojem pitné vody pro město Vimperk a osadu Boubská. Zdrojem surové vody je řeka Volyňka. „Do modernizace úpravny investujeme 28 milionů korun bez DPH. Nová technologie zajistí především stabilitu v kvalitě dodávané pitné vody pro obyvatele i podniky v našem městě,“ doplnil starosta Vimperku Bohumil Petrášek. 


Praha a okolí plné novinek a aktuálních informací

Vysočina plná novinek a aktuálních informací

REKLAMA