strakonice_03Ustavující jednání zastupitelstva v úterý 9. listopadu 2010 se nekoná. Důvodem je skutečnost, že v poslední chvíli byl podán návrh na neplatnost voleb ve Strakonicích. Město tedy musí počkat, až Krajský soud v Českých Budějovicích na úřední desce vyhlásí své stanovisko. Tak učiní do dvaceti dnů od podání stížnosti, tedy nejpozději do 18. listopadu 2010.

REKLAMA

V případě, že volby budou soudem uznány za platné, do patnácti dnů musí být svoláno ustavující zastupitelstvo. Veřejnost je o místu a čase konání informována prostřednictvím úřední desky MěÚ Strakonice. Předpokládá se, že nové zastupitelstvo zasedne nejpozději začátkem prosince.

„Vzhledem k tomu, že zpochybnění průběhu a výsledku voleb nemá reálné opodstatnění, neboť ze strany městského úřadu bylo vše provedeno v souladu se zákonem, jsme přesvědčeni, že žaloba bude ve všech bodech zamítnuta,“ informuje vedoucí správního oddělení Milada Švihálková.

Obavy, že Strakonice opanuje bezvládí, jsou však zbytečné. Podle zákona O obcích (128/2000 Sb.) povede město nadále současný starosta a místostarostové. Zodpovědnost za rozhodování o veřejných záležitostech mají také stále současní radní, dokud nebudou nahrazeni nově zvolenými nástupci.

REKLAMA