Výstavba severního dopravního půloblouku, nejen že ulehčila dopravní situaci v centru Strakonic, ale dala vzniknout  čtyřem kruhovým křižovatkám, které inspirovaly pracovníky Odboru životního prostředí Strakonice k zahájení projektu Letem světem po strakonických kruháčích“

Celé myšlence předcházela jednání s majitelem kruhových křižovatek, tedy ŘSD ČR. Město Strakonice dostalo do výpůjčky všechny čtyři kruhové křižovatky a již nic nebránilo tomu, aby se začalo s realizací nevšedního nápadu. Každá z kruhových křižovatek bude ztvárněna do jiného světového biotypu. Bude se jednat o skandinávský, středomořský, asijský typ a jihoamerickou prérii. Každý typ bude reprezentovat charakteristická vegetace jednotlivých regionů doplněná artefaktem typickým pro danou krajinu. 

REKLAMA

Jako první bylo započato s výstavbou a osázením kruhové křižovatky v ulici Radomyšlská, která bude reprezentovat jihoamerickou prérii. „Dominantou bude vrak amerického osobního vozu ze sedmdesátých let zaparkovaný na okraji písečné duny,“ komentuje aktivitu vedoucí odboru životního prostředí Jaroslav Brůžek.   

Realizace celého projektu je předběžně rozvržena do čtyř let. Odbor životního prostředí společně s odborem rozvoje pečlivě připravuje harmonogram prací. „Rozhodně nechceme nic podcenit a budeme důsledně dbát na to, aby celý projekt působil uceleným dojmem a především byly jednotlivé kruhové křižovatky dostatečně založeny a následně v prvních letech stabilizovány“, dodává vedoucí odboru Jaroslav Brůžek. 

Cenové náklady na realizaci první kruhové křižovatky s jihoamerickou prérií dosáhnou částky 400 000 Kč. 
První nevšední úprava strakonické kruhové křižovatky by měla být hotová do konce letošního roku. 

  

REKLAMA