skolaPrvní etapa Základní školy Povážská ve Strakonicích je již hotova. Na stavbě probíhají drobné dokončovací práce. Montuje se nábytek, který dotváří konečnou podobu interiéru školy. Kolaudovat se bude již první týden v srpnu. Na žáky prvního stupně čekají novotou voníci barevné třídy, moderní jídelna i školní družina a multifunkční sálek.


V současnosti by budova měla být napojena na elektřinu a do konce července bude instalována kuchyně. V průběhu prázdnin firma, od které byla technologie kuchyně zakoupena, zajistí zaškolení kuchařkám. Koncem srpna bude vše připraveno pro zahájení nového školního roku. I když je novota jistě velkým bonusem každé školy, ředitelka Jaroslava Cháberová dodává: „Chceme budoucí žáky přilákat také velkým množstvím nejrůznějších kroužků a dalších volnočasových aktivit.“ Rovněž výuka by podle ředitelky měla být pro děti dostatečně zajímavá a tvořivá. Jistě i vzhledem k tomu, že škola pracuje s nadanými dětmi. K dispozici jsou mezi žáky i pedagogy oblíbené a stále častěji ve školství využívané interaktivní tabule.

ZŠ Povážská bude mít takové tabule čtyři. Hodiny hudební výchovy se budou odehrávat v multifunkčním sálku se stupňovitým hledištěm. Ten by měl být současně místem pořádání různých kulturních počinů. Stavební práce o prázdninách pokračují na druhé etapě školy. Kromě hrubé stavby budovy druhého stupně je již v tomto stavu také tělocvična. V současnosti začíná montáž střech a přes léto se bude také pracovat na střeše jídelny, kde má vzniknout hřiště. V objektu druhého stupně jsou momentálně budovány rozvody elektřiny,vody a kanalizace.

Prostavěno je asi 160 milionů korun.
REKLAMA