duchodceDomov se zvláštním režimem začal fungovat v rámci Domova pro seniory ve Strakonicích v Rybniční ulici na Jezárkách. Uzavřené oddělení pečuje o klienty postižené Alzheimerovou chorobou i dalšími druhy stařecké demence. Slavnostní otevření se uskutečnilo 1. 7. 2011.

Nový druh sociální péče poskytovaný MěÚSS Strakonice bude zatím využívat 16 klientů. „Na oddělení máme osm pokojů vždy pro dva obyvatele. Na místě bývalého čtyřlůžkového pokoje jsme zřídili společenskou místnost, kde je k dispozici kuchyňka a televize. Zde se také obyvatelé nového oddělení věnují denním činnostem obvykle v rámci ergoterapie nebo cvičení paměti,“ říká ředitel městského ústavu sociálních služeb Karel Seknička.

V současnosti trpí demencí asi ¼ obyvatel starších 85 let. Alzheimerova choroba se na tomto čísle podílí více než 50 procenty. Vzhledem k narůstající průměrné délce lidského života lze předpokládat také progresivní nárůst takto nemocných seniorů.

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní onemocnění mozku s postupným odumíráním nervových buněk a jejich spojů. Současná medicína nedokáže nemoc účinně léčit. Pacienti postupně ztrácejí rozpoznávací schopnosti i soběstačnost, dochází ke změně osobnosti  a tělesnému i duševnímu chátrání. Typická je také ztráta orientace v čase i prostoru. Takový člověk vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči denně. Uzavřené oddělení eliminuje riziko, že nemocný klient opustí zařízení a „ztratí se“nebo si jinak ublíží.

„Naši klienti si zaslouží důstojné zacházení a prostředí a to jim tady poskytneme,“ říká vrchní sestra a vedoucí domova Magdalena Klečková. Podle ředitele Sekničky je o domov se zvláštním režimem velký zájem i z jiných měst jihočeského regionu. Přednost však budou mít strakoničtí občané.

REKLAMA