REKLAMA

duchodceSpecializované oddělení pro pacienty trpící Alzheimerovou nemocí funguje od července při Domově pro seniory Rybniční ve Strakonicích. Jak agenturu Mediafax informovala mluvčí města Irena Malotová, kapacita je již naplněna.

Jde o oddělení pro lidi trpícími psychickým postižením spojeným se stářím, především s Alzheimerovou nemocí.

"Máme 16 lůžek ve zvláštním režimu, tedy s čtyřiadvacetihodinovou péčí a se zvýšeným dozorem. Tito lidé potřebují jinou péči, proto přibudou čtyři noví pracovníci, kteří se o klienty budou starat," uvedla vedoucí domova seniorů Magdalena Klečková.

Potřebu vybudovat oddělení pocítilo město zhruba před rokem, kdy začalo přibývat žádostí o umístění seniorů trpící těmito druhy onemocnění. Běžné seniorské domy jim však nebyly schopny potřebnou péči poskytnout.

"V prosinci zastupitelé schválili rozšíření zřizovací listiny a pak následovala žádost o registraci sociální služby na krajském úřadě. V dubnu registrace nabyla právní moci," uvedla mluvčí radnice Irena Malotová. Kapacita oddělení je naplněna.

O přijetí žadatelů rozhoduje příslušná komise města. Přednost mají současní klienti domovů seniorů Rybniční a Lidická. Až po nich mohou být přijímáni další žadatelé s bydlištěm ve spádové oblasti Strakonic a okolí. Na jihu Čech je málo zařízení, která se specializují na tuto klientelu. Nejbližší je zařízení v Louckém mlýně u Vodňan, které provozuje Obecně prospěšná společnost. Kromě krajských ústavů na Dobré Vodě u Českých Budějovic a v Chotovinách u Tábora je to městské zařízení v Českých Budějovicích. Zde má do roka vzniknout další oddělené pro zhruba 20 klientů. Žádostí u umístnění nemocných přitom evidují města a obce stovky.

Alzheimerova choroba je nevyléčitelné neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k nevratným změnám, úbytku mozkových buněk a funkcí mozku jako je reálné myšlení, zmatenost, problémy s pamětí. Takto nemocní lidé si pamatují zážitky staré desítky let, ovšem realita je jim vzdálena. Je nejčastější příčinou demence. Zatímco před lety to bývalo onemocnění většinou sedmdesáti, osmdesátiletých a starších, nyní nejsou výjimkou lidé po dosažení čtyřicátého roku věku. Nemoc nelze léčit, pouze ji při včasném diagnostikování zpomalit.

zdroj: MEDIAFAX
REKLAMA