NEJSESTŘIČKA, soutěž, ve které nejde ani o věk, ani o fyzickou krásu. Soutěž, která má za cíl vybrat nejlepší zdravotní sestru z pohledu odborného a lidského. Tento projekt je prezentací náročné práce sestřiček, o které se často říká, že je posláním a jehož záměrem je vyzdvihnout jejich podstatnou úlohu ve zdravotnictví, profesionalitu a chování nejen k pacientům a vyjádřit jim touto akcí poděkování. 

 

REKLAMA

nejsestricka nemocnice tabor 1

Zdroj: Nemocnice Tábor

Když se řekne SESTŘIČKA, mnohým z nás vybaví příjemná, usměvavá slečna či paní, s vepsanou laskavostí ve tváři a milým slovem na rtech. Sestřička, která pomůže, pohladí, v každé situaci si ví rady, přispěchá, když ji potřebujeme, jemně pokárá, když vše není tak, jak má být.

SESTŘIČKA… Podíváme-li se do historie, ocitneme se v ranném středověku, kdy ošetřovatelskou péči prováděli rodinní příslušníci ve svých domovech, později se setkáváme s pojmem „charitativní ošetřovatelství“, které přišlo zároveň s vírou v Ježíše Krista. O ty nejchudší a nejpotřebnější pečovali v lazaretech a chudobincích církevní ošetřovatelé. Vývoj sesterské profese ovlivnila třicetiletá válka, krymská válka, první i druhá světová válka. Pevný základ a řád dala sesterskému povolání Florence Nightingalová, dáma 19. století, která otevřela v Anglii první zdravotnickou školu. U nás, v Rakousko – Uhersku, byla založena první ošetřovatelská škola v roce 1874. Vděčíme za to Elišce Krásnohorské a Karolíně Světlé, které bojovaly za ženská práva a vzdělávání žen. Založením této školy získalo sesterské povolání na důležitosti a začalo se tak formulovat odborné cílené vzdělávání ošetřovatelek.

Píše se rok 2019 a „sestřička“ tak, jak ji známe dnes, je vzdělanou ženou či mužem, pravou rukou lékaře, asistentem a samostatným rovnocenným pracovníkem v ošetřovatelském týmu, mnohdy i vedoucím pracovníkem. Zaměstnancem táborské nemocnice je PhDr. Helena Novotná, PhD, vrchní sestra interních oborů, finalistka soutěže NEJSESTŘIČKA 2019. 

PhDr. Helena Novotná, PhD 43 let, Nemocnice Tábor, a.s.

vrchní sestra společného ošetřovatelského lůžkového fondu interních oborů

  • Vystudovala SZŠ v Táboře, kterou zakončila v roce 1995 maturitní zkouškou;

  • V letech 1995-1998 vystudovala bakalářský obor ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, po dokončení studia pracovala ve Fakultní nemocnici v Plzni na Koronární jednotce intenzivní péče. 

  • Od roku 1999 pracuje v Nemocnici v Táboře, kde nejdříve začínala jako sestra na Metabolické jednotce intenzivní péče, krátce na to zde začala pracovat jako staniční sestra a od této chvíle nastartovala profesní dráhu v nižším a středním managementu. Nejdříve od roku 2003 jako vrchní sestra Interního oddělení gastroenterologie a nyní jako vrchní sestra interních oborů. 

  • Během působení v Nemocnici v Táboře vystudovala magisterský obor pedagogika a ošetřovatelství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v loňském roce dokončila doktorské studium ošetřovatelství na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

  • Aby při své práci v managementu neztratila přímý kontakt s pacienty, věnuje se i oboru diabetologie a nutriční péče, kde působí jako sestra v diabetologické ambulanci a nutriční ambulanci.

  • Je vdaná, má dceru Helenu.

Helena Novotná je nejen profesionálem, ale i empatickým člověkem s neustálou touhou po vzdělávání, člověkem s otevřeným srdcem pro nemocné, jimž je ve své profesy stále nablízku. 

Svůj hlas v anketě NEJSESTŘIČKA SYMPATIE 2019 můžete Heleně Novotné poslat zde: http://www.nejsestricka.cz/aktualni-rocnik/

REKLAMA